Wil je:

  • gelukkig zijn
  • jezelf ontwikkelen
  • angsten overwinnen
  • meer rust vinden in het leven
  • zelfbezinning
  • steviger in je schoenen staan
  • ontdekken wat je wilt
  • positiever zijn
  • nieuwe uitdagingen aangaan
  • trauma's en oude emoties verwerken

 


Door het contact met paarden leer je meer over jezelf. Paarden dagen je uit om in je eigen kracht te staan en bewust te zijn. Doelgericht je angst overwinnen, leiderschap tonen, ontspannen in je lichaam en rust vinden in je hoofd.

 

Equi Libra werkt op wetenschappelijke basis met loswerken op een afgezette cirkel en The Work van Byron Katie als ondersteuning.

 

Wetenschappelijke basis:

Paarden zijn ontzettend gevoelig voor non-verbale communicatie. Doordat ze vlucht- en kuddedier zijn, moéten ze goed op elkaar letten en op elkaar afgestemd zijn. Ze hebben een stabiele leider nodig om veilig te zijn.

In ons vluchtige leven zijn wij mensen vaak niet meer zo bewust van ons lichaam en de non-verbale taal die het spreekt. Maar onbewust gebeurd er wel een heleboel. Paarden pikken deze signalen haarfijn op, uit hun instinct, en reageren daarop. Dit is de reden dat paarden vaak spiegels worden genoemd. Ze laten zien wat jij toont. 

Ook al zet je een masker op, doe je je anders voor; een paard prikt daar doorheen. Confronterend en een hulp om meer bij jezelf te komen.

 

Loswerken:

Paardentaal kent een aantal basisregels waarop elk paard gelijk reageert. Vanuit deze kennis kan je een los lopend paard leiden (sturen en drijven). Je leert hoe je een paard op een cirkel laat lopen in verschillende tempo, naar je toe komen, stoppen, keren en weg sturen. Jouw lichaamstaal; beweging en mentale staat, bepalen hoe de uitwerking van de hulpen is. Het gaat daarmee niet om dát het lukt, maar hóe het gaat. Een stabiele leider kan op een hoofdwenk een paard sturen.

 

The Work of Byron Katie:

De reactie van het paard op jouw hulpen zegt meer over jou dan over het paard. Als het niet gaat zoals jij wilt, kan dit negatieve gedachten oproepen. Thema's in je leven en hulpvraag komen in de interactie duidelijk naar voren. Wat doet dat met jou? The Work leert je negatieve gedachten in positieve om te zetten. Emoties, ontstaan door ervaringen in het verleden, worden los gekoppeld van de situatie in het heden. Je leert leven vanuit een positieve instelling die ruimte biedt voor ontwikkeling.